Kromě výchozího fondu bran můžete také vytvořit nové fondy bran a přiřadit je firemním zákazníkům.

Procedura

 1. V uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Správa brány (Gateway Management) a přejděte do nabídky Fondy zdrojů bran (Gateway Pools) v levém navigačním podokně.
  Otevře se stránka Fondy bran (Gateway Pools).
 2. Klikněte na Nový fond bran (New Gateway Pool).
 3. V dialogovém okně Nový fond bran (New Gateway Pool) nakonfigurujte následující podrobnosti a klikněte na Vytvořit (Create).
  Pole Popis
  Název (Name) Zadejte název nového fondu bran.
  Popis (Description) Zadejte popis fondu bran.
  Akce brány partnera (Partner Gateway Hand Off) Tato možnost určuje metodu předání bran partnerům. Z rozevírací nabídky vyberte jednu z následujících možností:
  • Žádná (None) – tuto možnost zvolte v případě, že akce brány partnera není vyžadována.
  • Povolit (Allow) – tuto možnost vyberte v případě, že má fond bran podporovat kombinaci bran partnera i cloudových bran.
  • Pouze brány partnera (Only Partner Gateways) – tuto možnost vyberte, pokud zařízením Edge v podnikové síti nechcete přiřadit cloudové brány z fondu. Přiřazeny budou pouze brány definované pro jednotlivá zařízení Edge.
  Verze IP (IP Version) Vyberte jeden z následujících typů adres, které by měly být fondem bran povoleny.
  • IPv4 – Umožňuje přidat brány pouze pro adresy IPv4.
  • IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6) – Umožňuje přidat brány s adresami IPv4 a IPv6.
  Poznámka: Pokud chcete používat zařízení Edge s podporou IPv6, vyberte IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6).

Jak pokračovat dále