Hlavní uživatel partnera a uživatel – administrátor partnera mohou zobrazit události partnera.

Přihlaste se k SASE Orchestrator jako partner a zobrazte události kliknutím na možnost Správa (Administration) > Události partnera (Partner Events).

Stránka zobrazuje nedávné události. Kliknutím na odkaz na událost můžete zobrazit další detaily.

Pokud si budete chtít prohlédnout starší události, klikněte na rozevírací nabídku v horní části stránky a ze seznamu zvolte dobu trvání. Případně můžete zadat počáteční a konečné datum v horní části stránky a nastavit tak vlastní dobu trvání.

Poznámka: Stránka Události (Events) zobrazuje maximálně 2048 událostí. Chcete-li zobrazit konkrétní události, můžete použít možnost Filtr (Filter).

Po zvolení nebo nastavení doby trvání se na stránce zobrazí události spuštěné během vybraného období.

V poli Vyhledávat (Search) zadejte výraz pro vyhledání konkrétních detailů . Kliknutím na ikonu Filtr nastavíte zobrazení podle konkrétních kritérií. V poli Filtr (Filter) vyberte možnost Událost (Event) a klikněte na rozevírací šipku vedle pole, aby se zobrazil seznam dostupných událostí partnera, a filtrujte podle konkrétních událostí.

Kliknutím na tlačítko CSV stáhněte zprávu o událostech ve formátu CSV.