Z pozice partnera můžete zobrazit seznam existujících uživatelů a jejich odpovídající údaje. Uživatele můžete přidat, upravit nebo odstranit. Nemůžete však odstranit výchozího uživatele.

Přístup na kartu Uživatelé (Users):
  1. Přihlaste se k systému SASE Orchestrator jako partner.
  2. Na portálu partnera klikněte v horní nabídce na možnost Správa (Administration).
  3. V levé nabídce klikněte na možnost Správa uživatele (User Management). Ve výchozím nastavení se zobrazuje karta zobrazení Users (Uživatelé).
  4. Na stránce Uživatelé (Users) můžete provést následující úkony:
    Možnost Popis
    Nový uživatel Vytvoří nového uživatele. Další informace naleznete v tématu Přidání nového uživatele.
    Modifikovat (Modify) Umožňuje upravit vlastnosti vybraného uživatele typu partner. Můžete změnit Stav aktivace (Activation State) vybraného uživatele typu partner. Údaje o uživateli můžete také upravit kliknutím na odkaz uživatelského jména.
    Odstranit (Delete) Odstraní vybraného uživatele. Výchozí uživatele nelze odstranit.
    Stáhnout (Download) Kliknutím na tuto možnost stáhnete podrobnosti o všech uživatelích do souboru ve formátu CSV.
  5. Na kartě Uživatelé (Users) jsou k dispozici následující možnosti:
    Možnost Popis
    Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu v tabulce. Pomocí možnosti rozšířeného vyhledávání můžete zúžit výsledky vyhledávání.
    Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
    Obnovit (Refresh) Kliknutím obnovíte stránku a zobrazíte nejaktuálnější data.