Postup registrace pro funkci automatické aktivace zařízení Edge:

Požadavky

  • Jako uživatel partnera se ujistěte, že máte platný identifikátor správy vztahu s partnerem (PRM ID), který jste obdrželi při registraci ve službě VMware. Nemáte-li platné ID PRM, obraťte se na VMware kontakt partnera.
  • K úspěšnému dokončení nabízené aktivace je nutné odchozí připojení k internetu přes protokol DHCP.

Procedura

  1. Přihlaste se k SASE Orchestrator a přejděte do nabídky Správa zařízení Edge (Edge Management) > Automatická aktivace zařízení Edge (Edge Auto-activation).
  2. Na stránce Automatická aktivace zařízení Edge (Edge Auto-activation) zadejte ID PRM (PRM ID).
  3. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).
    Poznámka: Zadání ID PRM (PRM ID) je povinné pouze při prvním přihlášení. Sklad Edge můžete zobrazit na kartě Dostupný sklad (Available Inventory) až po úspěšném ověření parametru ID PRM. Proces ověření může trvat 3 až 5 dní. Pokud zadáte nesprávné ID PRM, musíte kontaktovat tým zákaznické podpory, abyste jej mohli změnit.

Jak pokračovat dále

Pouze zařízení Edge, která vám byla odeslána po úspěšném dokončení procesu registrace, se zobrazí na kartě Dostupný sklad (Available Inventory). Ujistěte se, že ID PRM, které vám bylo přiřazeno, je používáno ve všech vašich budoucích objednávkách, aby se inventář správně projevil. Je nutné přiřadit zařízení Edge zákazníkům a poté přiřadit profil a licenci k zařízením Edge. Pokyny naleznete v tématu Přiřazení zařízení Edge zákazníkům.