Novinky ve vydání 5.4.0

Funkce Popis
Změna pozice „Panelu nápovědy a podpory v produktu“ v nástroji Orchestrator Panel Podpora (Support) (který byl na boční kartě na obrazovce v síti SD-WAN) je nyní sloučen do ikony panelu Nápověda v globální navigaci. Uživatel může kliknout na ikonu Otazník (Question Mark) nacházející se v pravém horním rohu obrazovky pro přístup k panelu Podpora (Support). Další informace naleznete v tématu Přihlášení uživatele partnera do systému SASE Orchestrator pomocí jednotného přihlašování.
Vylepšení panelu informací o uživateli Panel Informace o uživateli (User Information) nyní obsahuje další informace, jako je číslo verze, číslo sestavení, právní informace a smluvní informace, informace o použití souborů cookie a ochranné známky společnosti VMware. Uživatel může pro přístup k informacím o uživateli kliknout na ikonu Uživatel (User) umístěnou v pravém horním rohu obrazovky. Další informace naleznete v tématu Konfigurace podrobností uživatelského účtu.
Rebranding názvu produktu Stránka přihlašovacího uživatelského rozhraní je obnovena pro rebranding názvu produktu. Nástroj VMware SD-WAN Orchestrator je nyní globálně přejmenován na VMware SASE Orchestrator. Další informace naleznete v tématu Přihlášení uživatele partnera do systému SASE Orchestrator pomocí jednotného přihlašování.

Poznámky k vydané verzi

Pro informace o všech nových/změněných funkcích pro verzi 5.4.0 viz https://docs.vmware.com/cz/VMware-SASE/5.4.0/rn/vmware-sase-540-release-notes/index.html.

Předchozí verze VMware SD-WAN.

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware.