K čemu tento test slouží (What is the Purpose of This Test)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte směry OSPFv3 získané od sousedů OSPFv3 pro zadanou předponu. Pokud není zadána předpona, zobrazí se všechny směry OSPFv3 od sousedních zařízení. Tento test zobrazí směry OSPFv3 s akcemi, jako je například filtr příchozí komunikace (inbound filr) s použitým řízením toku overlay z aplikace Orchestrator.

Kdy můžete tento test spustit

Spuštěním tohoto testu ověříte směry OSPFv3. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak zkontrolovat výstup testu

V požadovaném zařízení Edge spusťte směry OSPFv3. Následuje příklad výstupu testu: