K čemu tento test slouží (What is the Purpose of This Test)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte souhrn databáze stavu linky OSPFv3.

Kdy můžete tento test spustit (When Can You Run This Test)

Spuštěním tohoto testu ověříte databázi stavů linky OSPFv3. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak zkontrolovat výstup testu (What to Check in the Test Output)

Spusťte databázi ve stavu linky OSPFv3 na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu: