K čemu tento test slouží

Pro vymazání všech aktuálních aktivních relací / specifických toků v zařízení.

Kdy můžete spustit tento test

Pokud konkrétní provoz nezasahuje správná pravidla řízení nebo má problémy s konkrétním tokem.

Spusťte test Vyprázdnění relací brány firewall (Flush Firewall Sessions) na požadovaném zařízení Edge poskytnutím zdrojové nebo cílové IP adresy nebo obou. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Ověřte, zda jsou vyprázdněné toky stejné jako toky zobrazené. Vytvoří se tak menší a dočasné výkyvy v síti.

Následuje příklad výstupu testu: