K čemu tento test slouží

Pro určení nastavení BFD IPv6 a stavu sousedního zařízení.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu určíte stav BFD IPv6 spolu s hodnotami intervalu. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu: