K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam směrů IPv4 redistribuovaných zařízením Edge na partnerská zařízení BGP.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu ověříte, zda je předpona redistribuována zařízením Edge na jeho sousední zařízení BGP. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Seznam redistribuovaných směrů BGP (List BGP Redistributed Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:

Redistribuovaný směr Síťová maska (Netmask) musí být přítomen v tabulce Seznam redistribuovaných směrů (List BGP Redistributed). Redistribuovaný směr musí být označen očekávaným metrickým typem (Metric Type), IP adresa dalšího skoku (Next Hop IP) výstupním rozhraním (Interface), názvem segmentu (Segment Name)štítkem komunity (Community tag).