K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu resetujete rozhraní USB a CELL.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, když zařízení nedetekuje USB nebo pokud má USB problémy s vytvářením tunelů. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Ověřte následující:

    1. Zkontrolujte, zda byl vydán příkaz Restart.
    2. Přejděte na stránku konfigurace Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) > Zařízení (Device) pro kontrolu informací o nosiči USB a tunelu pro příslušný port.