K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte sousední zařízení BGPv6 přidružená k zařízení.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu zjistíte, zda je sousední BGPv6 v provozu nebo ne s podrobnostmi o sousedním zařízení. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit přehled BGPv6 (Show BGPv6 Summary) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu: