K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu určíte stav BFDv6 se zařízením BFD druhé strany. Stav může být „V PROVOZU“ („UP“) nebo „Mimo provoz“ („Down“) nebo „Init“.

Kdy můžete spustit tento test

  • Pokud se BFD nedaří uvést do provozu (nebo) je mimo provoz.
  • Kontrola časovačů „Místní a vzdálené“ (Local and Remote).
  • Kontrola kódu „Diagnostika“ (Diagnostics), pokud je BFD mimo provoz.
Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace:
Pole Popis
Zařízení druhé strany (Peer) Určuje IP adresu zařízení BFD druhé strany.
local-address Určuje místní adresu IPv4 nebo IPv6 rozhraní zařízení Edge v BFD.
ID Určuje ID zařízení BFD druhé strany.
Vzdálené ID (Remote ID) Určuje vzdálené ID zařízení BFD druhé strany.
Stav (Status) Určuje stav zařízení BFD druhé strany. Stav může být „V PROVOZU“ („UP“) nebo „Mimo provoz“ („Down“) nebo „Init“.
Provozuschopnost (Uptime) Určuje dobu v sekundách, po dobu, po kterou je BFD v provozu (UP) nebo mimo provoz (Down).
Diagnostika / Vzdálená diagnostika (Diagnostics/Remote Diagnostics) Určuje důvod, proč je BFD mimo provoz.
Místní časovače / Vzdálené časovače (Local timers/Remote timers) Označuje nakonfigurované hodnoty intervalu příjmu a přenosu v milisekundách (ms). Pokud je na zařízení druhé strany aktivován režim přenosu Echo, zobrazí se také hodnota intervalu přenosu Echo v milisekundách (ms).
Poznámka: Režim přenosu Echo není na zařízení Edge podporován.