K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam směrů IPv6 oznamovaných zařízením Edge konkrétnímu sousednímu zařízení BGPv6.

Kdy můžete spustit tento test

Následuje postup spuštění tohoto testu:
  • Chcete-li zkontrolovat a potvrdit, zda zařízení Edge oznamuje předpony IPv6 konkrétnímu sousednímu zařízení BGPv6.
  • Pokud je předpona odmítnuta konfigurací odchozího filtru BGPv6 v systému Orchestrator, zařízení Edge neoznámí zakázanou předponu konkrétnímu sousednímu zařízení BGPv6.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit oznamované směry sousedních zařízení BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Advertised Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Zařízení Edge musí v tabulce uvést všechny oznamované předpony. Pokud předponu vynecháte, ověřte stav sousedního zařízení BGPv6 a konfiguraci odchozího filtru v systému Orchestrator.
  • Platný směr je označen znakem „*“ a nejlepší směr je označen znakem „>“.
  • Všechny předpony musí být příslušně označeny atributy kódu Metrické (Metric) (pouze pro směry s vlastním původem), Místní preference (Local Preference), Síla (Weight), Další skok (Next Hop) IP adresa (IP Address), Cesta AS (AS-Path)Původ směru (Route Origin).