K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zkontrolujete stav sousedního zařízení BGPv6 a dobu provozu sousedního zařízení BGPv6.

Kdy můžete spustit tento test

Potvrzení aktuálního stavu sousedního zařízení BGPv6 a seznamu atributů sousedního zařízení BGPv6. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit informace o sousedním zařízením BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Details) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:

Ve výstupu ověřte následující:
 • V tabulce „Sousední zařízení BGPv6“ („BGPv6 Neighbor“) zkontrolujte následující parametry:
  • Stav sousedního zařízení BGPv6 (BGPv6 neighborship status)
  • Provozuschopnost sousedního zařízení BGPv6 (BGPv6 neighborship uptime)
  • Místní AS
  • Vzdálené AS
  • ID směrovače BGP zařízení Edge
  • ID směrovače BGP zařízení druhé strany
  • Časovače intervalů zkoušky spojení a čekací doby BGP
  • Schopnosti sousedního zařízení
 • Počet paketů BGP (např. Otevřené (Open), Oznámení (Notifications), Aktualizace (Updates), Zprávy Keepalives (Keepalives), Aktualizace směru (Route Refresh) a Schopnost (Capability)) odeslaných a přijatých zařízením Edge.
 • Všechny příchozí nebo odchozí filtry připojené ke konkrétnímu sousednímu zařízení BGP.
 • Seznam předpon přijatých zařízením Edge od sousedního zařízení BGP po použití příchozích filtrů.
 • Zdrojová IP adresa a číslo portu a cílová IP adresa / číslo portu, které zařízení Edge používá k vytvoření sousedního zařízení BGPv6.