K čemu tento test slouží

Příkaz mezipaměti „Vymazat zjišťování sousedního směrovače“ (ND) („Clear Neighbor Discovery“) se používá k vymazání určitých položek sousedního směrovače zjištěných rozhraní a jejich odpovídajících informací vrstvy 2.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud dojde ke změně adresování IP adresy sousedního směrovače nebo informací o vrstvě 2. Zvolte rozhraní, pro které se změna uskutečnila.

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Dotaz by se měl spustit a poskytnout výstup s následujícími parametry:
The ND cache has been cleared for the selected interface

Pokud se zobrazí jakýkoli jiný výsledek, například „Vypršení časového limitu“ („Timed out“), zkontrolujte stav zařízení Edge.

Následuje příklad výstupu testu: