Nakonfigurovanou možnost odběru Zscaler laas lze zobrazit na stránce Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services).

Zobrazení odběru Zscaler laas:

Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services) > Odběr Zscaler IaaS (Zscaler laasSubscription).

Karta Odběr Zscaler IaaS (Zscaler laasSubscription) zobrazuje podrobnosti o již nakonfigurovaných odběrech Zscaler laaS. Chcete-li nakonfigurovat nová odběr IaaS, viz Konfigurace přihlašovacích údajů API.

Stránka zobrazuje název služby spolu se stavem zavádění.