Jakmile je v Zařízení SD-WAN Edge zřízena analytická služba, začne tato funkce shromažďovat data (analýza specifická pro aplikaci nebo analýza aplikace a větví). Shromážděná analytická data se poté odesílají přímo z Zařízení SD-WAN Edge do modulu Cloud Analytics. Analytická data pro konkrétního zákazníka na portálu analýzy (https://app.nyansa.com) mohou superuživatel operátora, standardní administrátor operátora, podnikový superuživatel, standardní správce podniku, superuživatel partnera a standardní administrátor partnera.

Při zobrazení analytických dat postupujte následovně.

Požadavky

  • Ujistěte se, že jsou v nástroji SASE Orchestrator správně nastaveny všechny nezbytné systémové vlastnosti potřebné pro aktivaci funkce analýzy. Další informace vám sdělí váš superuživatel operátora.
  • Pokud chcete prohlížet analytická data, ujistěte se, že máte přístup k portálu pro analýzu.

Procedura

  1. Ve službě SD-WAN na podnikovém portálu kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Analýza aplikací (Application Analytics) zobrazíte data analýzy aplikací pro vybraný podnik.
  2. Pokud budete chtít zobrazit data s analýzou větve, klikněte na Monitorování (Monitor) > Analýzy větve (Branch Analytics).
    Po kliknutí na nabídku analýzy se na nové kartě prohlížeče otevře portál pro analýzu, kde můžete prohlížet analytická data (aplikace a větev) všech zařízení Edge nakonfigurovaných pro vybraného zákazníka. Nastavení prohlížeče může této akci zabránit kvůli blokování vyskakovacích oken. V případě oznámení prohlížeče je třeba tuto akci povolit.

Jak pokračovat dále

Na portálu pro analýzu můžete konfigurovat další zdroje dat, jako jsou metriky Wi-Fi a kabelového připojení. Další informace naleznete v  uživatelské příručce VMware Edge Intelligence dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-Edge-Intelligence/index.html.