Můžete nakonfigurovat příjem výstrah a oznámení souvisejících s událostmi VNF.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni jako uživatel s oprávněním pracovníka zákaznické podpory, můžete výstrahy a další objekty zobrazit, ale nemůžete je konfigurovat.
Konfigurace výstrah a oznámení týkajících se událostí VNF:
  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Nastavení služby (Service Settings) > Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications). Objeví se obrazovka Konfigurace výstrah (Alert Configuration).
  2. V části Incidenty (Incidents) klikněte na možnost Konfigurace VNF (VNF Configuration) a zapněte přepínací tlačítko.
  3. Můžete nakonfigurovat odeslání oznámení pro následující události VNF:
    • Událost virtuálního počítače VNF (VNF VM Event) – obdržíte upozornění, když dojde ke změně stavu zavedení virtuálního stroje Edge VNF.
    • Vložení Edge VNF (Edge VNF Insertion) – Obdržíte upozornění, když dojde ke změně stavu zavedení Edge VNF.
    • Událost stahování bitové kopie VNF Edge (Edge VNF Image Download Event) – Obdržíte upozornění, když dojde ke změně stavu stahování bitové kopie VNF Edge.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

V uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete zobrazit upozornění na stránce Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).