Jako podnikový uživatel SASE Orchestrator můžete nakonfigurovat řadu síťových služeb napříč více zařízení Edge a profily.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni pomocí uživatelského ID s oprávněními zákaznické podpory, zobrazí se vám pouze objekty SASE Orchestrator. Nemůžete vytvářet nové objekty ani stávající objekty konfigurovat/aktualizovat.

Procedura

  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
  2. Zobrazí se následující obrazovka:
    Obrázek 1. Síťové služby (Network Services)
  3. Můžete konfigurovat následující síťové služby:
    Poznámka: Konfigurace síťových služeb je volitelná a lze ji provést v libovolném pořadí.