Po vytvoření profilu můžete vybrat segmenty, které si přejete zahrnout do profilu, z rozevírací nabídky Segment na kartě Zařízení (Device).

Chcete-li přiřadit segmenty k profilu, proveďte následující kroky:
  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.
  2. Klikněte na odkaz na profil nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) u profilu, pro který chcete přiřadit segmenty. Můžete také vybrat profil a kliknout na možnost Modifikovat (Modify) za účelem konfigurace profilu. Možnosti konfigurace pro vybraný profil jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
  3. Z rozevírací nabídky Segment klikněte na odkaz Změnit segmenty profilů (Change Profile Segments). Otevře se dialogové okno Změnit segmenty profilů (Change Profile Segments).
  4. V tomto dialogovém okně můžete vybrat segmenty, které si přejete zahrnout do svého profilu. Segmenty se symbolem zámku informují o tom, že je segment v profilu používán a nelze jej odstranit. Dostupné segmenty budou zobrazeny v části Všechny segmenty (All Segments).
  5. Klikněte na možnost Aktualizovat segmenty (Update Segments) a potom na možnost Uložit změny (Save Changes).

Poté, co jste přiřadili segment profilu, můžete nakonfigurovat segment pomocí rozevírací nabídky Segment. Všechny segmenty, které je možné nakonfigurovat, jsou uvedeny v rozevírací nabídce Segment. Pokud je segment přiřazen k síti VLAN nebo rozhraní, zobrazí se ID sítě VLAN a modely Edge, které jsou s ním spojené.

Po zvolení vhodného segmentu z rozevírací nabídky Segment, který chcete nakonfigurovat, se v závislosti na možnostech segmentu zobrazí v oblasti Segmenty vhodné položky nastavení.