Z podnikového portálu můžete provádět akce, jako je restartování služeb, restartování nebo deaktivace Edge na dálku.

Poznámka: Akce na dálku můžete provádět pouze u zařízení Edge se stavem Připojeno (Connected).
 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu můžete provádět akce na dálku z navigační cesty Diagnostika (Diagnostics) > Vzdálené akce (Remote Actions) > Zařízení Edge (Edges).

  Vyberte zařízení Edge a proveďte některou z následujících vzdálených akcí:

  Akce Popis
  Restartovat službu (Restart Service) Restartuje služby VMware SD-WAN na vybraných Edge.
  Restartovat (Reboot) Restartuje vybrané zařízení Edge.
  Identifikovat (Identify) Na vybraných zařízeních Edge náhodně blikají kontrolky pro identifikaci zařízení.
  Vypnout (Shutdown) Vypne vybrané zařízení Edge. Chcete-li zařízení Edge obnovit, musíte vypojit napájecí kabel a poté ho znovu připojit k zařízení Edge.
  Deaktivovat (Deactivate) Obnoví konfiguraci zařízení do továrního nastavení.
  Vynutit převzetí služeb při selhání HA (Force HA Failover) Vynutí převzetí služeb při selhání HA. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zařízení Edge konfigurováno s vysokou dostupností a stav je připraven na vysokou dostupnost.
 2. Můžete provést vzdálené akce pro zařízení Edge pomocí možnosti Zkratky (Shortcuts), která je k dispozici na stránkách Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges)Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges).

  Viz témata Konfigurace přepsání EdgeMonitorování Edge.

 3. Klikněte na možnost Zkratky (Shortcuts) > Vzdálené akce (Remote Actions) a proveďte některou z akcí uvedených v tabulce výše.
Poznámka: Provedení akce v zařízení může trvat až minutu.