Tato část popisuje mechanismy používané k detekci a zamezení stavu Split-Brain v nasazení Edge za použití topologie vysoké dostupnosti.

Existují dva mechanismy pro detekci a zabránění stavu Split-Brain v nasazení s vysokou dostupností (kde jsou obě zařízení Edge s topologií vysoké dostupnosti aktivní).

První mechanismus zahrnuje odesílání prezenčního signálu vysílání vrstvy 2 mezi dvěma zařízeními Edge s topologií vysoké dostupnosti v případě ztráty linky prezenčního signálu vysoké dostupnosti mezi zařízeními. Z aktivního zařízení Edge je odeslán prezenční signál vysílání vrstvy 2 (EtherType 0x9999) na všechna rozhraní sítě WAN za účelem najít zařízení Edge v pohotovostním režimu v dané síti vysílání. Když zařízení Edge v pohotovostním režimu obdrží tento paket, interpretuje paket jako indikaci, že si má udržet aktuální stav v pohotovostním režimu. Tento mechanismus je používán starším nasazením s vysokou dostupností, kde obě zařízení Edge s vysokou dostupností mají své porty sítě WAN připojené ke stejnému přepínači vrstvy 2.

Druhý mechanismus používaný k detekci a zamezení podmínkám Split-Brain využívá primární bránu používanou zařízeními Edge s vysokou dostupností. Tento mechanismus je jediným způsobem, jak detekovat a zabránit podmínkám Split-Brain ve vylepšeném nasazení s vysokou dostupností, protože tato topologie nepřipojuje obě zařízení Edge s vysokou dostupností k přepínači vrstvy 2 pro odesílání.

Brána má již dříve existující připojení k aktivnímu zařízení Edge (VCE1). Za podmínky split-brain změní zařízení Edge v pohotovostním režimu (VCE2) stav na Aktivní a pokusí se o vytvoření tunelového propojení s bránou (VCG). Brána odešle zpět k zařízení Edge v pohotovostním režimu (VCE2) odezvu, která mu uděluje pokyn přejít do pohotovostního stavu, a nedovolí mu navázat tunelové propojení. Brána zachová své tunely pouze u aktivního zařízení Edge. Pořadí událostí je následující:

Jakmile selže linka s vysokou dostupností, VCE2 se přesune do aktivního stavu a aktivuje porty LAN/WAN a pokusí se vytvořit tunely s primární bránou. Pokud má VCE1 stálr tunely, primární brána nařídí VCE2, aby se navrátilo do stavu v pohotovostním režimu, a VCE2 proto zablokuje své porty LAN. Zablokovaná zůstávají pouze rozhraní LAN (je-li kabel HA odpojený). Jak je znázorněno na následujícím obrázku, brána signalizuje zařízení VCE2, aby přešlo do stavu pohotovostního režimu. To logicky zamezí výskytu scénáře split-brain.

Poznámka: Normální převzetí služeb při selhání přechodu aktivního do pohotovostního režimu ve scénáři split-brain není stejné jako normální převzetí služeb při selhání. Konvergence může trvat několik dalších milisekund/sekund.
Poznámka: Pokud při konfiguraci nastavení rozhraní WAN pro Edge vyberete možnost PPPoE v poli Typ adresy (Addressing Type), nemůže zařízení Edge odesílat pakety prezenčního signálu vysíláním z rozhraní WAN, které je tak nakonfigurováno.
Poznámka: Počínaje verzí 5.2.0 lze použít funkci Multiplikátor doby detekce převzetí služeb při selhání ve stavu vysoké dostupnosti (HA Failover Detection Time Multiplier) k nastavení delší mezní hodnoty převzetí služeb při selhání s vysokou dostupností. Časovač představuje, jak dlouho bude zařízení Edge v pohotovostním režimu čekat na paket prezenčního signálu z aktivního zařízení Edge, než se stane aktivním. V některých případech, kdy je zařízení Edge nižšího modelu pod vysokou zátěží provozu, může aktivní paket prezentační signálu trvat déle než výchozí mezní doba, za kterou má být doručen do zařízení Edge v pohotovostním režimu. Výsledkem je, že zařízení Edge v pohotovostním režimu spustí převzetí služeb při selhání a je povýšeno na aktivní, což má za následek stav Split-Brain.

Nastavení multiplikátoru doby detekce převzetí služeb při selhání ve stavu vysoké dostupnosti na vyšší hodnotu, než je výchozí, může zmírnit riziko vzniku stavu Split-Brain v tomto scénáři. Výchozí hodnota je 700 milisekund (ms). Lze ji zvýšit až na hodnotu 7 000 ms. Další informace naleznete v tématu Aktivace vysoké dostupnosti.