Průvodce automatizovaným nasazením VMware SD-WAN a NVA virtuální sítě WAN (vWAN) Azure popisuje konfigurace, které jsou nutné k automatickému nasazení virtuálního zařízení Zařízení SD-WAN Edge jako síťového virtuálního zařízení (NVA) v centru Azure vWAN Hub.

Poznámka: Automatické zavádění NVA v centru Hub virtuální sítě WAN Azure je podporováno pouze v systému VMware hostovaném nástrojem Orchestrator.

Obecné

Během migrace cloudu se vyskytla řada výzev, jak připojit vzdálená umístění k sítím Azure VNet jednoduchým, optimalizovaným a zabezpečeným způsobem napříč mnoha možnostmi připojení. VMware SD-WAN řeší tyto problémy využitím technologií Dynamic Multipath Optimization™ (DMPO) a globálním distribuovaným pokrytím brány cloudu. VMware SD-WAN proměňuje nepředvídatelný širokopásmový přenos dat na kvalitní připojení na podnikové úrovni a zajišťuje výkon aplikace ze vzdálených nasazení do aplikace Azure Cloud.

Pro splnění různých scénářů nasazení pro zákazníky, kteří nasazují virtuální síť Azure WAN, byly v rámci řešení do VMware SD-WAN prostřednictvím automatizace přidány nové schopnosti. Díky této nové integraci mohou zákazníci nyní nasadit Zařízení VMware SD-WAN Edge přímo uvnitř virtuálních hubů Azure WAN automaticky, což má za následek nabídku, která nativně integruje přizpůsobitelnou směrovací inteligenci virtuální sítě Azure WAN s optimalizovaným připojením VMware SD-WAN na posledním úseku.

Následující diagram znázorňuje scénář automatického nasazení VMware SD-WAN a Azure vWAN NVA.