ID šablony: 259

Běžná šablona + šablona NAT

ID prvku Název (Name) Typ (Type) Popis (Description) Verze příslušného Edge
225 postNATSourceIPv4Address ipv4Address Definice tohoto informačního prvku je totožná s definicí informačního prvku sourceIPv4Address s tou výjimkou, že poté, co paket projde bodem sledování, ponese upravenou hodnotu způsobenou funkcí middleboxu NAT. 3.4.0
226 postNATDestinationIPv4Address ipv4Address Definice tohoto informačního prvku je totožná s definicí informačního prvku destinationIPv4Address s tou výjimkou, že poté, co paket projde bodem sledování, ponese upravenou hodnotu způsobenou funkcí middleboxu NAT. 3.4.0
Poznámka:
  • Exporty NetFlow jsou jednosměrnými toky. VMware SD-WAN musí exportovat statistiky toku jako dva záznamy toku nebo implementovat RFC5103 (export obousměrného toku).
  • flowID bude muset být zkonstruován tak, aby byl v rámci podniku jedinečný.
  • Přímý NAT:
    • Zvažte tok, který přichází od klienta LAN s IP adresou 10.0.1.25 do internetu 169.254.6.18. Je překládán na základě pravidel řízení (zdrojová IP adresa SNAT na rozhraní WAN IP 169.254.7.10). Záznam toku pro tento tok bude tedy se SIP: 10.0.1.25 a DIP: 169.254.6.18. Zdrojová IP adresa postNAT bude 169.254.7.10 a cílová IP adresa postNAT bude 169.254.6.18.