VMware SASE Orchestrator podporuje konfiguraci časového limitu protokolu ARP (Address Resolution Protocol), aby mohl uživatel přepsat výchozí hodnoty časového limitu v položkách tabulky ARP. VMware SASE Orchestrator umožňuje konfiguraci tří typů časových limitů: zastaralého, nedoručeného a výmazového. Výchozí hodnoty pro různé hodnoty časového limitu ARP jsou: pro zastaralý 2 minuty, pro nedoručený 25 minut a pro výmazový 4 hodiny.

Chcete-li výchozí časové limity ARP přepsat na úrovni profilu, postupujte následovně:

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Klikněte na odkaz na profil, u kterého chcete přepsat časové limity protokolu ARP, nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) pro profil.
  Karta Zařízení (Device) zobrazuje možnosti konfigurace vybraného profilu.
 3. V kategorii Připojení (Connectivity) klikněte na možnost Časové limity ARP (ARP Timeouts).
 4. Chcete-li přepsat výchozí časové limity protokolu ARP, zaškrtněte pole Přepsat výchozí časové limity protokolu ARP (Override default ARP Timeouts).
 5. Nakonfigurujte různé časové limity protokolu ARP v hodinách a minutách takto:
  Poznámka: Časový limit obnovy ARP záznamu musí být menší než časový limit použitelnosti ARP záznamu. Časový limit použitelnosti ARP záznamu musí být menší než časový limit vymazání ARP záznamu.
  Pole Popis
  Časový limit obnovy ARP záznamu (ARP Stale Timeout)

  Pokud stáří protokolu ARP překročí dobu zastarání, změní se jeho stav ze stavu ALIVE na REFRESH. Když se nový paket pokusí použít tuto položku ARP ve stavu REFRESH, bude paket odeslán a také bude odeslán nový požadavek ARP. Pokud bude ARP vyřešen, položka ARP se přesune do stavu ALIVE. Jinak bude položka ponechána ve stavu REFRESH a data budou odeslána s tímto stavem.

  Přípustný rozsah hodnot je od 1 minuty do 23 hodin a 58 minut.
  Časový limit použitelnosti ARP záznamu (ARP Dead Timeout)

  Pokud stáří protokolu ARP překročí dobu nedoručení, změní se jeho stav ze stavu REFRESH na stav DEAD. Když se nový paket pokusí použít tuto položku ARP ve stavu DEAD, bude paket zahozen a také bude odeslán nový požadavek ARP. Pokud bude ARP vyřešen, položka ARP se přesune do stavu ALIVE a příští datový paket bude odeslán. Pokud ARP vyřešen nebude, položka ARP zůstane ve stavu DEAD. Ve stavu DEAD nebude provoz odeslán na tento port a bude ztracen.

  Přípustný rozsah hodnot je od 2 minut do 23 hodin a 59 minut.
  Časový limit vymazání ARP záznamu (ARP Cleanup Timeout)

  Pokud stáří protokolu ARP překročí dobu pro výmaz, bude položka z tabulky ARP zcela odstraněna.

  Přípustný rozsah hodnot je od 3 minut do 24 hodin.
  Poznámka: Hodnoty časového limitu ARP mohou být pouze ve vzestupném pořadí minut.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Na úrovni zařízení Edge můžete přepsat zděděné časové limity ARP pro konkrétní zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Konfigurace vypršení časového limitu protokolu rozlišení adres pro zařízení Edge.