Zákazníci mohou pomocí směrovaných rozhraní zkontrolovat adresy MAC vůči serveru RADIUS, a obejít tak verzi 802.1x u zařízení LAN, která nepodporují autentizaci 802.1x. MAB zjednodušuje operace IT, šetří čas a zlepšuje škálovatelnost tím, že již od zákazníků nevyžaduje ruční konfiguraci každé adresy MAC, která může potřebovat autentizaci.

Předpoklady

 • Server RADIUS musí být nakonfigurován a přidán do Edge. Viz téma Konfigurace služeb pro autentizaci.
 • Server RADIUS musí mít seznam adres MAC, které lze obejít, aby bylo možné využít funkci MAB.
 • Autentizace RADIUS musí být nakonfigurováno na směrovaném nebo přepínaném rozhraní zařízení Edge prostřednictvím sítě VLAN buď na úrovni profilu, nebo na úrovni zařízení Edge.
Poznámka: Od verze 5.2.0 je pro použití na přepínaných portech podporováno také MAB založené na protokolu RADIUS. Tato funkce má následující omezení, pokud je používána s VLAN pro přepínaný port:
 • Provoz L2 nespustí RADIUS MAB.
 • Provoz L2 nebude předáván na přepínačích využívajících systém Linux, dokud nebude zaznamenán směrovaný provoz. Hardwarové přepínače již nefiltrují čistý provoz L2 a toto omezení zůstává nezměněno.
 • Pokud není zaznamenán žádný směrovaný provoz a vyprší časový limit RADIUS MAB (výchozí nastavení je 30 minut), provoz L2 bude znovu blokován.
 • Další volání pro kontrolu stavu 802.1x pro pakety s vlastními nastaveními mohou způsobit snížení výkonu, když je aktivováno 802.1x.
 • Provoz určený sobě a zcela spravovaný systémem Linux již nebude před autentizací 802.1x filtrován (DHCP, DNS, ssh atd.).

Aktivace MAB pro směrované rozhraní

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. V kategorii Připojení (Connectivity) kliknutím rozbalte možnost Rozhraní (Interfaces).
 4. Část Rozhraní (Interfaces) zobrazuje různé typy rozhraní, které jsou k dispozici pro vybraná zařízení Edge.
 5. Kliknutím na tlačítko Rozhraní (Interface) lze upravit směrované rozhraní nakonfigurované na autentizaci RADIUS.
 6. Na obrazovce pro úpravu rozhraní ověřte, že je nakonfigurována Autentizace RADIUS (RADIUS Authenticaton), a poté vyberte pole Aktivovat server RADIUS založený na MAB (obejití autentizace adresy MAC) (Enable RADIUS based MAB (MAC Address Authentication Bypass)).
 7. Klikněte na možnost Uložit (Save) a vraťte se na stránku Zařízení (Device).
 8. Klikněte na Uložit změny (Save Changes) v pravém dolním rohu, aby se konfigurace projevila.

Aktivace MAB pro přepínaný port pomocí VLAN

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. V kategorii Připojení (Connectivity) kliknutím rozbalte možnost VLAN.
 4. Sekce VLAN zobrazuje sítě VLAN nakonfigurované pro vybrané zařízení Edge.
 5. Kliknutím na VLAN můžete upravit síť VLAN a nakonfigurovat autentizaci RADIUS.
 6. Na obrazovce pro úpravu rozhraní ověřte, že je nakonfigurována Autentizace RADIUS (RADIUS Authentication), a poté vyberte pole Aktivovat server RADIUS založený na MAB (obejití autentizace adresy MAC) (Enable RADIUS based MAB (MAC Address Authentication Bypass)).
 7. Klikněte na HOTOVO (DONE) a vraťte se na stránku Zařízení (Device).
 8. Zpátky v kategorii Připojení (Connectivity) kliknutím rozbalte možnost Rozhraní (Interfaces).
 9. Část Rozhraní (Interfaces) zobrazuje různé typy rozhraní, které jsou k dispozici pro vybraná zařízení Edge.
 10. Kliknutím na možnost Rozhraní (Interface) upravte přepínané rozhraní, abyste mohli přiřadit síť VLAN nakonfigurovanou pro RADIUS.
 11. Po přidání sítě VLAN klikněte na tlačítko Uložit (SAVE) a vraťte se na stránku Zařízení (Device).
 12. Klikněte na Uložit změny (Save Changes) v pravém dolním rohu, aby se konfigurace projevila.