Můžete zobrazit podrobnosti sousedních zařízení BGP připojených k Edge.

Zobrazení sousedních zařízení BGP připojených k Edge:

Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing) > Stav BGP Neighbor Edge (BGP Edge Neighbor State).

Na kartě Stav sousedních zařízení BGP Edge (BGP Edge Neighbor State) se zobrazují Edge připojené jako sousední zařízení BGP, pokud jste nakonfigurovali nastavení BGP na Edge.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: název Edge (Edge name), adresa IPv4 a IPv6 sousedního zařízení (IPv4 and IPv6 address of the neighbor), stav sousedního zařízení (State of the neighbor), datum a čas změny stavu (Date and time of the state change), počet přijatých a odeslaných zpráv (number of messages received and sent), počet událostí (number of Events), doba, po kterou je sousední zařízení BGP v provozu / mimo provoz (duration for which the BGP neighbor is Up/Down) a počet přijatých předpon (duration for which the BGP neighbor is Up/Down).

Kliknutím na název Edge zobrazíte podrobnosti příslušné události. V části Související události změny stavu (Related State Change Events) se zobrazuje změna ve stavu a další podrobnosti o vybraném Edge.

Poznámka:
  • Lze kliknout na ikonu filtru vedle možnosti Vyhledat (Search) a filtrovat podrobnosti podle názvu Edge (Edge Name), IP adresy souseda (Neighbor IP), typu IP adresy souseda (Neighbor IP Type) a stavu (Status).
  • Stav BGP Neighbor Edge (API: monitoring/getEnterpriseEdgeBgpPeerStatus): Pokud je stav zařízení Edge v době volání rozhraní API „OFFLINE“, uživatelské rozhraní zobrazuje stav sousedního zařízení jako „Není k dispozici“ a zobrazuje uživateli odpovídající popis aktuálního stavu zařízení Edge.