Tato část popisuje kritéria výběru používaná k určení toho, zda je zařízení v aktivním/pohotovostním režimu.

  • Vyhledejte Edge s vyšším počtem rozhraní LAN (L2 a L3). Edge s vyšším počtem rozhraní LAN se nastaví jako aktivní. Všimněte si, že rozhraní používané pro linku HA se nepočítá jako rozhraní LAN.
  • Pokud obě Edge mají stejný počet rozhraní LAN, jako aktivní se nastaví Edge s vyšším počtem rozhraní WAN.
Poznámka: Pokud mají dva Edge stejný počet rozhraní LAN a WAN, ke změně stavu nedojde.
  • Další užitečné informace:
    • Podporovány jsou statické/DHCP/PPPoE linky.
    • Podporováno je také více linek WAN doplněných o samostatné ID VLAN v rámci jednoho rozhraní (např. subrozhraní).
    • Modemy USB se pro potřeby HA nedoporučuje používat. Rozhraní se při Edge v pohotovostním režimu nepoužije.