Na úrovni Edge můžete přepsat nastavení Wi-Fi vysílání (Wi-Fi Radio) definovaná v rámci profilu označením pole Přepsat (Override). Na základě modelu Edge a země nakonfigurované pro Edge vám nastavení Wi-Fi vysílání umožňuje vybrat rádiové pásmo a kanál podporované pro dané zařízení Edge.

Chcete-li přepsat nastavení Wi-Fi vysílání na úrovni Edge, proveďte následující kroky:

Požadavky

Před konfigurací rádiového pásma a kanálu Wi-Fi vysílání pro Edge je důležité nastavit správnou zemi pro Wi-Fi vysílání tak, aby nastavení vyhovovala místním požadavkům pro přenosy přes Wi-Fi. Po aktivaci Edge se adresa vyplní automaticky. V případě potřeby však můžete adresu přepsat ručně. Pokud chcete změnit umístění zařízení Edge, přejděte na část Kontakt a umístění (Contact & Location) stránky konfigurace Přehled Edge (Edge Overview), klikněte na možnost Upravit umístění (Edit Location), nastavte umístění zařízení Edge a poté klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes).

Poznámka: Zemi je třeba specifikovat pomocí dvouznakového kódu podle ISO 3166-1-alfa-2 (například US, DE, IN a tak dále).

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Vyberte zařízení Edge, pro které chcete přepsat nastavení Wi-Fi vysílání, a poté klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) pro dané zařízení Edge.
  Otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
 3. V rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment) je ve výchozím nastavení vybrána možnost Globální segment (Global Segment). Pokud je to nutné, můžete z rozevírací nabídky vybrat jiný segment profilu.
 4. V kategorii Připojení (Connectivity) přejděte do oblasti Wi-Fi vysílání (Wi-Fi Radio) a zaškrtněte pole Přepsat (Override).
 5. Vyberte rádiové pásmo v možnosti Pásmo (Band) pro rádiové frekvence podporované lokalitou Edge.
 6. Z rozevírací nabídky Kanál (Channel) vyberte rádiový kanál podporovaný lokalitou Edge.
  Poznámka: Voliče Pásmo (Band) a Kanál (Channel) zobrazují pouze podporovaná rádiová pásma a kanály pro nakonfigurované umístění Edge. Pokud pro zařízení Edge není nastavena země nebo není tato země podporována, bude rádiové Pásmo (Band) nastaveno na 2,4 GHzKanál (Channel) bude nastaven na Automaticky (Automatic).
 7. Zařízení Edge 710 podporuje modely duálního rádia. V tomto případě se nastavení ze společného rádia profilu automaticky zdědí, takže je aktivováno pouze jedno rádio. Pokud jsou ale tato nastavení přepsána, máte možnost aktivovat obě rádia pro souběžný přenos na 2,4 a 5 GHz.
  Poznámka:
  • Zařízení Edge 710 má kartu Wi-Fi 6 (802.11ax), která má 2 rádia; jedno z nich může přenášet pouze v pásmu 2,4 GHz a další může přenášet pouze v pásmu 5 GHz. Každé pásmo lze nezávisle nastavit jako 802.11n, ac nebo ax. Obvykle je třeba aktivovat ac a ax v pásmu 5 GHz.
  • Modely s duálním rádiem nezávisle využívají pásma 2,4 GHz i 5 GHz. Pokud je však pásmo 5 GHz vybráno v nepodporované zemi, bude deaktivováno a ve výchozím nastavení bude aktivováno pásmo 2,4 GHz
  • Modely jednoho rádia jsou standardně nastaveny na 2,4 GHz nebo 5 GHz. Pokud jsou vybrána obě pásma, rádio přenáší v pásmu 5GHz (pokud se nachází v podporované zemi), jinak bude nuceno použít pásmo 2,4 GHz, a to bez ohledu na nastavení profilu.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes). Nastavení Wi-Fi vysílání jsou pro vybrané zařízení Edge přepsána.