Balíček zachytávání paketů shromažďuje data paketů v síti. Tyto soubory se používají při analýze vlastností sítě. Data můžete využít při ladění zařízení Edge.

Chcete-li vygenerovat balíček PCAP:

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics).
 2. Klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic bundles) > Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle).
 3. V okně Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle), které se objeví, nakonfigurujte následující:

  Tabulka 1.
  Možnost Popis
  Cíl (Target) V rozevíracím seznamu vyberte cílové zařízení Edge. Pakety jsou shromažďovány z vybraného Edge.
  Rozhraní (Interface) V rozevíracím seznamu vyberte rozhraní nebo VLAN. Pakety jsou shromažďovány na vybraném rozhraní.
  Doba trvání (Duration) Vyberte čas v sekundách. Pakety jsou shromažďovány po vybranou dobu trvání.
  Důvod generování (Reason for Generation) Volitelně můžete zadat důvod generování balíčku.

V okně se spolu se stavem zobrazují podrobnosti o generovaném balíčku.

Zachytávání paketů pro zařízení Edge nakonfigurované pro vysokou dostupnost

Ve verzi 5.2.0 a novějších verzích může uživatel vyžádat zachytávání paketů pro rozhraní HA zařízení Edge v pohotovostním režimu, tedy rozhraní, které připojí zařízení Edge v pohotovostním režimu k aktivnímu zařízení Edge. Tato možnost se zobrazí v dolní části nabídky (zní: Zařízení Edge v pohotovostní režimu (Standby Edge)) a poté vypíše rozhraní HA.