Gigabitová pasivní optická síť (GPON) je síť s přístupem typu point-to-multipoint, která používá pasivní rozdělovače v síti distribuující vlákna, což umožňuje, aby jedno plnicí vlákno od poskytovatele sloužilo více domácnostem a malým firmám. GPON podporuje služby triple-play, vysokou šířku pásma a dlouhý dosah (až do 20 km).

GPON má kapacitu stahování 2,488 Gb/s a kapacitu odesílání 1,244 Gb/s, která je sdílena mezi uživateli. Je použito šifrování, aby byla data jednotlivých uživatelů uchována v soukromí a bezpečí. Existují další technologie, které mohou poskytovat vlákno do domácnosti, avšak pasivní optické sítě (PON), jako je GPON, jsou obecně považovány za nejsilnější kandidáty na široká zavádění.

Podpora GPON

GPON podporuje následující funkce, aby vyhověla požadavkům širokopásmových služeb:
 • Delší přenosová vzdálenost: přenosová média optických vláken pokrývají rádius pokrytí až 60 km na přístupové vrstvě, přičemž řeší problémy s přenosem a šířkou pásma v rámci přenosu krouceným párem.
 • Vyšší šířka pásma: každý port GPON může podporovat maximální přenosovou rychlost 2,5 Gbit/s při stahování a 1,25 Gbit/s při odesílání, čímž splňuje požadavky na využití širokopásmových služeb, jako jsou HDTV a externí vysílání (OB).
 • Lepší uživatelská zkušenost při plných službách: flexibilní opatření QoS podporují řízení provozu na základě uživatelů a uživatelských služeb, které implementují diferenciované zajišťování služeb pro různé uživatele.
 • Vyšší využití zdrojů s nižšími náklady: GPON podporuje poměr rozdělení až 1 : 128. Plnicí vlákno z místnosti CO zařízení může být rozděleno do 128 rozbočovacích vláken. To zvyšuje ekonomičnost zdrojů vláken a O&M nákladů.

Konfigurace GPON ONT z nástroje SASE Orchestrator

Nastavení rozhraní SFP GPON můžete nakonfigurovat pouze pro zařízení SD-WAN Edge 610 nebo SD-WAN Edge 610-LTE, a to tak, že přejdete na stránku Konfigurovat (Configure) > Profily / Zařízení Edge (Profiles/Edges) > Zařízení (Device) > Připojení (Connectivity) > Rozhraní (Interfaces) ve službě SD-WAN podnikového portálu.

Klikněte na rozhraní SFP, ke kterému je připojen konkrétní modul GPON. Když je SFP zapojeno, názvy slotů se zobrazí jako SFP1 a SFP2 v oblasti Rozhraní (Interface) nástroje SASE Orchestrator.

Konfigurace GPON ONT SFP na úrovni profilu z nástroje SASE Orchestrator:

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte do části Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) > Zařízení (Device) > Připojení (Connectivity) > Rozhraní (Interfaces).
 2. Vyberte a rozbalte model Edge (například SD-WAN Edge 610), pro který chcete nakonfigurovat nastavení rozhraní SFP GPON.
 3. Ve sloupci Rozhraní (Interface) klikněte na linku rozhraní SFP (například SFP1), kterou chcete nakonfigurovat.

  Zobrazí se dialogové okno Rozhraní SFP1 (Interface SFP1) pro vybrané zařízení SD-WAN Edge.

  Poznámka: Následující kroky popisují pouze konfiguraci SFP. Popis dalších polí ve vybraném zařízení SD-WAN Edge naleznete v části Konfigurace nastavení rozhraní pro profily.
 4. Chcete-li nakonfigurovat nastavení GPON v dialogovém okně SFP1 pro rozhraní (Interface SFP1), sjeďte dolů do oblasti Nastavení SFP (SFP Settings).
 5. Z rozevírací nabídky Modul SFP (SFP Module) vyberte možnost GPON.

 6. V části Nastavení GPON (DSL Settings) nakonfigurujte následující položky:
  • Režim ID umístění odběratele (Subscriber Location ID Mode) – zadejte režim ID umístění odběratele. ID umístění odběratele může mít maximálně 10 znaků ASCII, nebo maximálně 20 hex čísel. Režim ASCII ID umístění odběratele umožňuje až 10 znaků ASCII. Režim HEX ID umístění odběratele umožňuje až 20 hexadecimálních znaků.
  • ID umístění odběratele (Subscriber Location ID) – zadejte ID umístění odběratele.
 7. Kliknutím na tlačítko Uložit (Save) uložte konfiguraci.
 8. Na úrovni Edge můžete přepsat nastavení rozhraní SFP pro zařízení SD-WAN Edge 610 nebo SD-WAN Edge 610-LTE tak, že přejdete na stránku Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges) > Zařízení (Device) > Připojení (Connectivity) > Rozhraní (Interfaces).

Odstraňování potíží s nastavením GPON

Diagnostický test GPON je k dispozici pouze pro zařízení 6X0. Další informace naleznete v dokumentu „Průvodce řešením potíží VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Troubleshooting Guide)“ publikovaném na adrese https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.