Diagnostický balíček je kolekce konfiguračních souborů, protokolů a událostí souvisejících s konkrétním zařízením Edge.

Vytvoření diagnostického balíčku:

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics).
 2. Klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) > Vyžádání diagnostického svazku (Request Diagnostic Bundle).
 3. V okně Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle) nakonfigurujte následující:

  Tabulka 1.
  Možnost Popis
  Cíl (Target) V rozevíracím seznamu vyberte cílové zařízení Edge. Data jsou shromažďována z vybraného Edge.
  Důvod generování (Reason for Generation) Volitelně můžete zadat důvod generování balíčku.
  Základní limit (Core Limit) V rozevíracím seznamu vyberte hodnotu Základní limit, která slouží ke zmenšení velikosti nahraného balíčku v případě problémů s připojením k internetu.

  V okně Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) se zobrazují podrobnosti o generovaném balíčku spolu se stavem.

Stažení diagnostického balíčku

Postup stažení vygenerovaných diagnostických balíčků:

 1. V okně Diagnostické balíčky (Diagnostic Bundles) klikněte na odkaz Dokončit (Complete) nebo vyberte balíček a klikněte na možnost Stáhnout balíček (Download Bundle). Balíček se stáhne jako soubor ZIP.
 2. Stažený balíček můžete za účelem řešení potíží předat pracovníkovi podpory VMware pro účely ladění.

Odstranění diagnostického balíčku

Dokončené balíčky se automaticky smažou k datu zobrazenému ve sloupci Datum vymazání (Cleanup Date).

 1. Pro změnu data vymazání můžete kliknout na odkaz na datum vymazání (Cleanup Date) nebo vybrat balíček a kliknout na možnost Další (More) > Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date).
 2. V okně Aktualizace data vymazání vyberte datum, kdy má být vybraný balíček odstraněn.
 3. Pokud chcete zachovat balíček, vyberte možnost Zachovat trvale (Keep Forever), aby se balíček automaticky neodstranil.
 4. Chcete-li balíček odstranit ručně, vyberte jej a klikněte na možnost Odstranit (Delete).