Zařízení Edge má různé typy rozhraní. Ve výchozím nastavení se nastavení konfigurace rozhraní Edge zdědí z přidruženého profilu. Na úrovni zařízení Edge můžete potlačit nastavení sítě WLAN zděděná z profilu.

Přepsání nastavení sítě WLAN pro Edge:
  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges). Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
  2. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
  3. V kategorii Připojení (Connectivity) rozbalte možnost Rozhraní (Interfaces).
  4. Zobrazí se různé typy rozhraní, která jsou k dispozici pro vybraný Edge. Chcete-li upravit nastavení, klikněte na odkaz na rozhraní sítě WLAN. Otevře se obrazovka Nastavení rozhraní WLAN (LAN Interface Settings), jak je znázorněno níže.
  5. Chcete-li přepsat nastavení sítě WLAN zděděná z profilu, zaškrtněte pole Potlačit (Override), upravte nastavení sítě WLAN pro zařízení Edge a klikněte na možnost Uložit (Save).

    Další informace o parametrech konfigurace rozhraní WLAN naleznete v tématu Konfigurace nastavení rozhraní pro profily.