Pro adresy IPv6 můžete aktivovat některá nastavení konfigurace globálně.

Postup aktivace globálního nastavení pro IPv6 na úrovni profilu:

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na odkaz k profilu nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) profilu. Možnosti konfigurace pro vybraný profil jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. V kategorii Připojení (Connectivity) klikněte na možnost Globální IPv6 (Global IPv6).
 4. Následující nastavení můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí přepínacího tlačítka. Ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti deaktivovány.
  Možnost Popis (Description)
  Provoz IPv6 Povoluje veškerý provoz IPv6 v síti.
  Poznámka: Ve výchozím nastavení je tato možnost aktivována.
  Typ záhlaví směrování 0 – Pakety Umožňuje pakety typu 0 záhlaví směrování. Deaktivujte tuto možnost, abyste zabránili potenciálnímu útoku DoS, který zneužije pakety záhlaví směrování IPv6 0.
  Vynutit ověření záhlaví rozšíření Umožňuje zkontrolovat platnost záhlaví rozšíření IPv6.
  Vynutit kontrolu pořadí záhlaví rozšíření Umožňuje zkontrolovat pořadí záhlaví rozšíření IPv6.
  Zahodit a protokolovat pakety pro vyhrazená pole RFC Umožňuje odmítnout a protokolovat síťové pakety, pokud je zdrojová nebo cílová adresa síťového paketu definována jako IP adresa vyhrazená pro budoucí definici.
  Nedosažitelné zprávy do cíle ICMPv6 Generuje zprávy pro pakety, které nejsou dosažitelné do cíle IPv6 ICMP.
  Zpráva o překročení času ICMPv6 Generuje zprávy, když byl paket odeslaný protokolem IPv6 ICMP zahozen, protože byl zastaralý.
  Zpráva o problému parametru ICMPv6 Generuje zprávy, pokud zařízení nalezne problém s parametrem v záhlaví IPv6 protokolu ICMP.

Ve výchozím nastavení jsou konfigurace použity na všechna zařízení Edge přidružená k profilu. Pokud je to požadováno, můžete nastavení pro každé zařízení Edge upravit kliknutím na možnost Přepsat (Override) na stránce Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges) > {Název zařízení Edge} > Zařízení (Device) > Připojení (Connectivity) > Global IPv6 (Globální IPv6).