Multicast přináší efektivní způsob, jak většímu počtu zainteresovaných příjemců odeslat data ve formě jediné kopie zdrojových dat a nechat zprostředkující multicastové směrovače v síti pakety replikovat, aby data dosáhla všech příjemců z definované skupiny.

Multicastoví klienti používají protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) k přenášení informací o členství z hostitelů na multicastové směrovače a multicasty PIM k přenášení informací o členství ve skupině na multicastové servery přes multicastové směrovače.

config-profile-device-multicast-topology

Podpora multicastu zahrnuje:

 • Podpora multicastu v overlay i underlay síti
 • Režim PIM-SM (Protocol-Independent Multicast, Sparse Mode) v rámci Zařízení SD-WAN Edge
 • Protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) verze 2 v rámci Zařízení SD-WAN Edge
 • Statická konfigurace RP (Rendezvous Point), kde je RP aktivován na směrovačích třetí strany.

Multicast můžete aktivovat a konfigurovat globálně a na úrovni rozhraní. Pokud je to požadováno, můžete konfigurace multicastu přepsat na úrovni zařízení Edge.

Konfigurace multicastu pro profily

Globální konfigurace multicastu:

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.
 2. Klikněte na odkaz k profilu nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) profilu. Můžete také vybrat profil a kliknout na možnost Modifikovat (Modify) za účelem konfigurace profilu. Možnosti konfigurace pro vybraný profil jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 3. Přejděte dolů do kategorie Směrování a NAT (Routing & NAT) a rozbalte oblast Multicast.
 4. Zapnutím přepínacího tlačítka aktivujete multicast.
  Poznámka: Pokud je multicast aktivní, musí existovat nejméně jedna RP skupina.

  Výběr RP je ve výchozím nastavení Statický (Static).

 5. Nakonfigurujte následující nastavení multicastu:
  Nastavení multicastu Popis (Description)
  Výběr RP Statický (Static) je výchozím a podporovaným mechanismem.
  Adresa RP (RP Address) Zadejte IP adresu zařízení, což je zpracovatel směrů pro multicastovou skupinu.
  Multicastová skupina (Multicast Group) Zadejte rozsah IP adres a čísel portů definující multicastovou skupinu. Jakmile má hostitelské zařízení členství ve skupině multicastu, může obdržet jakýkoli datový paket, který je odeslán do skupiny definované IP adresou a číslem portu.
  Povolit PIM pro overlay (Enable PIM on Overlay) Povolte partnerské připojení PIM v overlay SD-WAN. Pokud jsou například aktivovány jak Zařízení SD-WAN Edge větve, tak Zařízení SD-WAN Edge hubu, vytvoří připojení druhé strany PIM. Ve výchozím nastavení se zdrojová adresa IP overlay odvozuje z libovolných přepínaných rozhraní (pokud jsou přítomna) nebo směrovaného rozhraní statického typu s deaktivovaným overlay WAN. Můžete se rozhodnout změnit zdrojovou IP adresu v nabídce Zdrojová IP adresa (Source IP Address). Jedná se o virtuální adresu, která bude automaticky oznamována v overlay síti.
  Časovače PIM (PIM Timers) V části Rozšířená nastavení (Advanced Settings) podle potřeby nakonfigurujte podrobnosti časovačů PIM:
  • Interval zasílání join/prune (Join Prune Send Interval) – časovač intervalu zasílání join/prune. Výchozí hodnota je 60 sekund. Povolený rozsah je od 60 do 600.
  • Časovač interval zkoušky spojení (Keep Alive Timer) – časovač PIM intervalu zkoušky spojení. Výchozí hodnota je 60 sekund. Povolený rozsah je od 31 do 60000.

Informace o konfiguraci nastavení multicastu na úrovni rozhraní naleznete v tématu: Konfigurace nastavení rozhraní pro profily.