V následující tabulce jsou uvedeny typy instancí, které podporují funkci Accelerated Networking.

Tabulka 1. Podpora funkce Accelerated Networking pro typy instancí
Vydání programu Typy instancí
Edge Software 5.4 nebo novější Standard_D3_v2
Standard_D4_v2
Standard_D5_v2
Standard_D4_v5
Standard_D8_v5
Standard_D16_v5