Popisuje zvláštní důležité informace pro nasazení virtuálního Edge VMware.

 • SD-WAN Edge je aplikace citlivá na latenci. Chcete-li nastavit virtuální počítač (VM) jakožto aplikaci citlivou na latenci, prostudujte si dokumentaci VMware.
 • Doporučené nastavení hostitele:
  • Nastavení systému BIOS pro dosažení nejvyššího výkonu:
   • CPU na frekvenci 2,0 GHz nebo vyšší
   • Povolená virtualizační technologie Intel (Intel VT)
   • Deaktivace Hyper-threadingu
   • Virtual Edge podporuje paravirtualizovanou vNIC VMXNET 3 a průchozí vNIC SR-IOV:
    • Při používání VMXNET3 deaktivujte funkci SR-IOV v systému BIOS a ESXi počítače hostitele.
    • Při používání SR-IOV aktivujte funkci SR-IOV v systému BIOS a ESXi počítače hostitele.
    • Aktivace rozhraní SR-IOV na VMware a KVM:
   • Deaktivujte úsporný energetický režim v BIOSu procesoru, abyste dosáhli maximálního výkonu.
   • Aktivace funkce CPU turbo
   • Procesor musí podporovat sady instrukcí AES-NI, SSSE3, SSE4, RDTSC, RDSEED, RDRAND.
   • Doporučujeme rezervovat 2 jádra pro úlohy Hypervisor.

    Například pro systém s 10jádrovým procesorem doporučujeme spustit jeden 8jádrový virtuální Edge nebo dvě 4jádrová virtuální Edge a rezervovat 2 jádra pro procesy Hypervisor.

  • U hostitelského systému se dvěma sokety se ujistěte, že hypervisor přiřazuje síťové adaptéry, paměť a prostředky CPU, které jsou ve stejné oblasti soketu (NUMA) jako přiřazený vCPU.
 • Doporučená nastavení VM:
  • Procesor je třeba nastavit na „100 % rezervováno“.
  • Sdílení CPU je třeba nastavit na hodnotu High (Vysoké)
  • Paměť je třeba nastavit na „100 % rezervováno“.
  • Citlivost latence musí být nastavena na hodnotu High (Vysoká)
 • Výchozí uživatelské jméno pro konzoli SD-WAN Edge SSH: root.