V této části najdete popis vytvoření virtuální sítě v prostředí Azure.

Vytvoření virtuální sítě v prostředí Azure:

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.

Procedura

 1. Přihlaste se k účtu Microsoft Azure.
  Otevře se domovská obrazovka Microsoft Azure.
 2. Klikněte na tlačítko Všechny služby (All Services) a vyhledejte možnost Virtuální sítě (Virtual networks).
 3. Vyberte možnost Virtuální sítě (Virtual networks) a klikněte na tlačítko +přidat (+Add).
  Otevře se obrazovka Vytvoření virtuální sítě (Create virtual network).
 4. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název virtuální sítě.
 5. Do textového pole Adresový prostor (Address space) zadejte rozsah adres pro virtuální síť v podobě notace mezidoménového směrování bez tříd (CIDR).
 6. Z rozevírací nabídky Odběr (Subscription) vyberte požadovaný odběr Microsoft Azure.
 7. Z rozevírací nabídky Skupina zdrojů (Resource group) vyberte skupinu zdrojů, do které chcete virtuální sít přidat.
 8. Z rozevírací nabídky Umístění (Location) vyberte umístění, ve kterém se virtuální síť nachází.
 9. V oblasti Podsíť (Subnet) zadejte název a rozsah adres pro podsíť.
  Neprovádějte žádné změny v ostatních výchozích nastaveních ochrany před útokem DDoS, koncových bodů služby a brány firewall.
 10. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Virtuální síť je tímto vytvořena a zobrazí se na řídicím panelu portálu Azure.

Jak pokračovat dále

Vytvořte virtuální spojení hubů s virtuálními sítěmi (VNet). Postup naleznete v tématu Vytvoření virtuálního propojení mezi sítí VNet a hubem.