Funkce Viditelnost toku (Flow Visibility) ve verzi 5.1.0 představuje novou kartu Toky (Flows) pro uživatelské rozhraní nástroje Orchestrator, která poskytuje detailní data o každém toku dat pro každé zařízení Edge. Komplexní tok je sestaven na základě určitých parametrů toku, jako jsou zdrojová IP adresa, cílová IP adresa a port a protokol. Tyto parametry jsou zobrazeny ve formátu jediné tabulky zobrazení, což může pomoci při monitorování a řešení potíží.

Postup (Procedure)
  1. Ve službě SD-WAN na podnikovém portálu kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) zobrazíte zařízení Edge přiřazená k podniku.
  2. Klikněte na odkaz na zařízení Edge a poté klikněte na kartu Toky (Flows).
Výsledky
U vybraného zařízení Edge zobrazuje karta Toky (Flows) podrobnosti o SD-WAN Edge za určité období. Viz obrázek níže.
Poznámka: Pro funkci Toky (Flows) jsou nevybraná pole tabulky dostupná pouze pro zařízení Edge s bitovou kopií softwaru verze 5.1 nebo novější.

Karta Toky (Flows) zobrazuje podrobné informace o toku pro zařízení Edge. V tabulce níže naleznete popis textových polí, ikon a sloupců v oblasti karty Toky (Flows).
Tabulka 1. Popis karty Toky (Flows)
Položka pole Popis (Description)
Textové pole Zadaný čas (Specified Time) Poskytuje možnost časového filtru za posledních 60 minut až 1 rok (od 0 do 14 dní se zobrazí data s vysokým rozlišením, po jejichž uplynutí se zobrazí data s nízkým rozlišením až jeden rok). K dispozici jsou také možnosti vlastního filtru. V horní části stránky vyberte konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.
Vyhledat (Search) Poskytuje možnosti vyhledávání pro nalezení konkrétního parametru toku. Zadejte vyhledávací řetězec, který se shoduje s textem v polích Zdrojová IP adresa (Source IP), Cílová IP adresa (Destination IP), Cílový FQDN (Destination FQDN) a Cílová doména (Destination Domain). Pomocí funkce rozšířeného vyhledávání (Advanced Search) naleznete pokročilejší kritéria filtrování.
Filtr Poskytuje možnosti filtru na základě parametrů toku, například zdrojové IP adresy, cílové IP adresy, cílového portu, segmentu, názvu hostitele, aplikace, kategorie, cílového FQDN, cílové domény a dalšího hopu.
Poznámka: Tabulka zařízení klienta filtruje název hostitele. Hodnoty se však zobrazují v souladu s těmi, které byly nahrány statistikami toku do tabulky statistik toku. V důsledku toho může být název hostitele prázdný nebo nemusí odpovídat názvu hostitele, který je filtrován. V podstatě zobrazuje hodnotu odeslanou v době nahrání toku.
Export Umožňuje vytvářet vlastní zprávy exportováním dat toku ve formátu CVS. POZNÁMKA: Uživatel si může stáhnout prvních 60 000 záznamů, které odpovídají kritériím filter/quickSearch/sortBy/startTime/endTime při požadavku metrics/getEdgeFlowVisibilityMetrics.
Tabulka 2. Popis parametru toků
Položka pole Popis (Description)
Zdrojová IP adresa Zobrazuje IP adresu, která vlastní položku toku. Tyto informace jsou také dostupné na kartě Zdroj (Source) a lze je namapovat na název klientského zařízení / operačního systému.
Cílová IP Zobrazuje tok dat cíle (doména (Domain), FQDN a IP). Tyto informace naleznete také na kartě Cíl (Destination).
Cílový port Zobrazuje číslo cílového portu, který identifikuje proces přijímání dat.
Protokol Zobrazuje protokoly (např. UDP, TCP).
Segment Doména směrování Každý segment má unikátní tabulku směrování.
Link Základní linka, přes kterou jsou hlášeny statistiky toku.
Název hostitele Název hostitele přidružený ke zdrojovému zařízení toku.
Aplikace (Application) Sloupec, který zobrazuje aplikaci. Tyto informace naleznete také na kartě Aplikace (Application).
Kategorie aplikace Podobné aplikace používané konkrétním zařízením Edge mohou být seskupeny do kategorie.
Cíle FQDN Plně kvalifikovaný název domény (FQDN) cíle, do kterého byl tok provozu nasměrován.
Další skok (Next Hop) Název zařízení dalšího skoku pro tok (např. název brány, pokud je trasa cloudovou přes bránu). V následující části si prostudujte tabulku Mapování trasy na další směrování (Route to Nexthop Mapping).
Směr Cesta k dalšímu hopu napříč jednou nebo více sítěmi.
Čas zahájení Čas, kdy zařízení Edge spustilo období agregace statistik toku.
Čas ukončení Čas, kdy zařízení Edge ukončilo období agregace statistik toku. Rozdíl mezi počátečním a koncovým časem se rovná době, po kterou byl záznam statistiky toku pro zařízení agregován.
Celkem bajtů (Total Bytes) Zobrazí celkový počet bajtů odeslaných a přijatých během toku.
Přijaté bajty Zobrazí podrobnosti o počtu bajtů přijatých během toku.
Odeslané bajty Zobrazí podrobnosti o počtu bajtů odeslaných během toku.
Celkem paketů (Total Packets) Celkový počet paketů odeslaných a přijatých v toku.
Přijaté pakety Zobrazí podrobnosti o počtu paketů přijatých v toku.
Odeslané pakety Zobrazí podrobnosti o počtu paketů odeslaných v toku.
Tabulka 3. Tabulka Mapování trasy na další směrování (Route to Nexthop Mapping)
Název trasy Další hop
cloudViaGateway Název brány, která nasměruje provoz do cloudu.
internetViaDirectBreakout Další hop nemá žádný název. Provoz přichází přímo z internetu.
branchToBranch (Gateway) Název brány zodpovědný za směrování provozu do jiné větve.
branchToBranch (Edge) Název zařízení Edge, které bylo použito pro směrování provozu do jiné větve.
branchToNVSDirect Název zařízení HUB sloužícího jako Edge dalšího hopu.
branchToNVSViaGateway Název brány, která nasměruje provoz do NVS.
branchToBackhaul Název zařízení Edge nebo podnikového objektu, který se používá k směrování provozu do lokality jiné než Velocloud.
cloudViaGateway (Edge – to Partner Gateway) Další hop je název partnerské brány, která bude směrovat provoz.
branchRouted Další hop nemá žádný název. Pro základní směrovaný provoz neexistuje žádný objekt cíle, konkrétně přes směrovač Edge.
internetViaBranchCSS Název podnikového objektu používaný k směrování provozu do větve jiné než Velocloud.