Můžete nasadit a aktivovat zařízení Zařízení SD-WAN Edge použitím následujících dvou metod:

  • Automatická aktivace zařízení Edge (dříve označováno jako bezzásahové zajišťování) – při této metodě musíte zapnout zařízení Edge a připojit je k internetu. To způsobí, že zařízení Edge automaticky začnou fungovat podle konfigurace. Další informace naleznete v části Aktivace zařízení SD-WAN Edge pomocí automatické aktivace zařízení Edge.
  • E-mail – při použití této metody jsou zařízení Edge doručena na pracoviště zákazníka s výchozí konfigurací z výroby. Před aktivací neobsahuje zařízení Edge žádnou konfiguraci ani přihlašovací údaje pro připojení k podnikové síti. Administrátor pošle e-mail s pokyny k aktivaci zařízení Edge osobě, která bude nástroje Edge instalovat na pracovišti. Osoba, které je e-mail odeslán, se řídí pokyny k aktivaci zařízení Edge. Další informace naleznete v části Aktivace zařízení Zařízení SD-WAN Edge pomocí e-mailu.

Následující tabulka obsahuje porovnání aktivit povolených v jednotlivých aktivačních metodách:

 Aktivita Automatická aktivace zařízení Edge (aktivuje centrální NOC) E-mail (aktivuje místní administrátor)
Bez potřeby fyzické přítomnosti IT checkmark checkmark
Bez potřeby předběžného fázování checkmark checkmark
Bez bezpečnostního rizika v případě ztráty pole checkmark checkmark
Bez potřeby profilu linku mezi lokalitami checkmark checkmark
Není vyžadováno sledování zařízení   checkmark
Vyžaduje odeslání e-mailu podnikovému administrátorovi   checkmark
Vyžaduje znalost zařízení na pracovišti checkmark