V této části najdete popis vytvoření virtuální sítě WAN v prostředí Azure.

Vytvoření virtuální sítě WAN v prostředí Azure:

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.
 • Ujistěte se, že máte vytvořenou skupinu zdrojů, do které přidáte virtuální síť WAN.

Procedura

 1. Přihlaste se k účtu Microsoft Azure.
  Otevře se domovská obrazovka Microsoft Azure.
 2. Klikněte na tlačítko Všechny služby (All Services) a vyhledejte možnost Virtuální sítě WAN (Virtual WANs).
 3. Vyberte možnost Virtuální sítě WAN (Virtual WANs) a klikněte na tlačítko +přidat (+Add).
  Otevře se obrazovka Vytvoření sítě WAN (Create WAN).
 4. Z rozevírací nabídky Odběr (Subscription) vyberte požadovaný odběr Microsoft Azure.
 5. Z rozevírací nabídky Skupina zdrojů (Resource group) vyberte skupinu zdrojů, do které chcete virtuální síť WAN přidat.
 6. Z rozevírací nabídky Umístění skupiny zdrojů (Resource group location) vyberte umístění, ve kterém se nachází metadata přiřazená k virtuální síti WAN.
 7. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název virtuální sítě WAN.
 8. Z rozevírací nabídky Typ (Type) vyberte jako typ virtuální WAN Standard.
 9. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Virtuální síť WAN je tímto vytvořena a zobrazí se na řídicím panelu portálu Azure.

Jak pokračovat dále

Vytvoření virtuálních hubů. Postup naleznete v tématu Vytvoření virtuálního hubu.