Tato část popisuje přístup k funkcím podle uživatelských rolí VMware.

Funkce matice uživatelských rolí nástroje SASE Orchestrator na úrovni operátora

V následující tabulce jsou uvedeny uživatelské role na úrovni operátora, které mají přístup k funkcím nástroje SASE Orchestrator.

 • R: čtení
 • W: zápis (změny/úpravy)
 • D: mazání
 • NA: bez přístupu
Funkce nástroje SASE Orchestrator Operátor: primární uživatel typu operátor Operátor: standardní operátor Partner: podnikový specialista Partner: operátor zákaznické podpory Primární uživatel Standardní administrátor Podnikový specialista Zákaznická podpora
Monitorování zákazníků R R R R R R R R
Správa zákazníků RWD RWD RWD R RWD RWD RWD R

Správa partnerů

RWD RWD RWD R NA NA NA NA
(Správa Edge) Bitové kopie programu RWD RWD R R * Viz Poznámka * Viz Poznámka * Viz Poznámka * Viz Poznámka
Systémové vlastnosti RWD R NA R NA NA NA NA

Události operátora

R R NA R NA NA NA NA

Profily operátorů

RWD RWD R R NA NA NA NA

Uživatelé operátora

RWD R R R NA NA NA NA

Fondy bran

RWD RW R R RWD RWD NA R
Brány (Gateways) RWD RWD R R RW RW NA R

Diagnostický balíček brány

RWD RWD R R NA NA NA NA

Mapy aplikací

RWD RWD R R NA NA NA NA

Souhrn CA

RW R R R NA NA NA NA
Autentizace pro systém Orchestrator RWD R NA R NA NA NA NA
Replikace RW R NA R NA NA NA NA
Poznámka: Primární uživatelé typu operátor mají ke konfiguracím souvisejícím s certifikací přístup „RWD“ a standardní operátoři mají ke konfiguracím souvisejícím s certifikací přístup pouze pro čtení. Tito uživatelé mají přístup ke konfiguracím souvisejícím s certifikáty v nabídce Konfigurovat (Configure) > Edge z navigačního panelu.*
Poznámka: Podnikoví uživatelé na všech úrovních nemají přístup k funkcím na úrovni operátora.

Funkce matice uživatelských rolí nástroje SASE Orchestrator na úrovni partnera

V následující tabulce jsou uvedeny uživatelské role na úrovni partnera, které mají přístup k funkcím nástroje SASE Orchestrator.

 • R: čtení
 • W: zápis (změny/úpravy)
 • D: mazání
 • NA: bez přístupu
Funkce nástroje SASE Orchestrator Partner: primární uživatel

Partner: standardní administrátor

Podnikový specialista Zákaznická podpora
Monitorování zákazníků R R R R
Správa zákazníků RWD RWD RWD R
Události R R NA R
Administrátoři RWD R NA R
Obecné R R R R
Nastavení RW R R R
Fondy bran RW RWD NA R
Brány (Gateways) RW RW NA R

Funkce matice uživatelských rolí nástroje SASE Orchestrator na úrovni podniku

V následující tabulce jsou uvedeny uživatelské role na úrovni podniku, které mají přístup k funkcím nástroje SASE Orchestrator.

 • R: čtení
 • W: zápis (změny/úpravy)
 • D: mazání
 • NA: bez přístupu
Funkce nástroje SASE Orchestrator Podnik: primární uživatel Podnik: standardní administrátor Zákaznická podpora Jen pro čtení
Monitorování (Monitor) > Edge R R R R
Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services) R R R R
Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing) R R R NA
Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts) R R R NA
Monitorování (Monitor) > Události (Events) R R R NA
Monitorování > Zprávy (Monitor > Reports) RWD RWD R R
Konfigurovat (Configure) > Edge RWD RWD R NA
Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) RWD RWD R NA
Konfigurovat (Configure) > Sítě (Networks) RWD RWD R NA
Konfigurovat (Configure) > Segmenty (Segments) RWD RWD R NA
Konfigurovat (Configure) > Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) RWD RWD R NA
Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services) RWD RWD R NA
Konfigurovat (Configure) > Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications) RW RW R NA
Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) RW RW RW NA
Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálené akce (Remote Actions) RW RW RW NA
Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Zachytávání paketů (Packet Capture) RW RW RW NA
Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) RWD RWD RWD NA
Administrace (Administration) > Nastavení Systému (System Settings) RW RW RW NA
Administrace (Administration) > Administrátoři (Administrators) RW R R NA
Poznámka: Uživatelé typu operátor mají úplný přístup k funkcím nástroje SASE Orchestrator.