Diagnostický balíček systému SASE Orchestrator je kolekce diagnostických informací pro účely řešení potíží s nástrojem SASE Orchestrator. U místní instalace systému Orchestrator mohou operátoři získat diagnostický balíček systému SASE Orchestrator z uživatelského rozhraní systému Orchestrator a poskytnout ho týmu technické podpory společnosti VMware pro off-line analýzu a řešení potíží.

Na portálu operátora přejděte do nabídky Orchestrator > Systémové vlastnosti (System Properties) a poté nastavte systémovou vlastnost session.options.enableBastionOrchestrator na hodnotu Pravda (True), čímž zobrazíte kartu Diagnostika (Diagnostics).

K řešení potíží s diagnostikou systému SASE Orchestrator jsou k dispozici následující možnosti:

 • Diagnostické balíčky (Diagnostics Bundles): vyžádání a stažení diagnostického balíčku.
 • Statistika databáze (Database Statistics): zobrazuje pouze pro čtení některé informace z diagnostického balíčku.

Diagnostické svazky

Chcete-li získat přístup k diagnostickým svazkům, postupujte následovně:

 1. Na portálu operátora klikněte na kartu Orchestrator.
 2. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Diagnostika (Diagnostics).

  Otevře se stránka Diagnostické balíčky (Diagnostic Bundles) s existujícími diagnostickými balíčky.

Mřížka diagnostické tabulky systému Orchestrator obsahuje tyto informace:

Pole Popis
Stav požadavku (Request Status) Následují stavy požadavku:
 • Dokončeno
 • Probíhá

Pokud balíček nedokončil stahování, zobrazí se stav Probíhá (In Progress).

Důvod generování (Reason for Generation) Specifický důvod uvedený pro vygenerování diagnostického balíčku. Klepnutím na tlačítko Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle) zahrnete popis do balíčku.
Uživatel (User) Osoba přihlášená do systému SD-WAN Orchestrator.
Vygenerováno (Generated) Datum a čas odeslání žádosti o diagnostický balíček.
Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date) Výchozí hodnota položky Datum vymazání (Cleanup Date) je tři měsíce od data vygenerování. Poté bude balíček automaticky odstraněn. Pokud chcete datum vymazání prodloužit, vyberte možnost svazek (bundle) a kliknutím na tuto možnost proveďte potřebné změny. Další informace naleznete v článku Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date) v následující části.

Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle)

Chcete-li vygenerovat nový diagnostický svazek, postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Vyžádání diagnostického svazku (Request Diagnostic Bundle).
 2. V dialogovém okně Vyžádat diagnostický svazek (Request Diagnostic Bundle) zadejte důvod generování.
  Pole Popis
  Důvod generování (Reason for Generation) Volitelně můžete zadat důvod generování balíčku.
 3. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

Na stránce Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) se zobrazují podrobnosti o generovaném balíčku spolu se stavem.

Chcete-li hledat konkrétní diagnostický balíček, zadejte do pole Vyhledat (Search) příslušný hledaný text. Chcete-li zobrazit rozšířené vyhledávání, klikněte na ikonu filtru vedle pole Vyhledat (Search) a filtrujte výsledky podle konkrétních kritérií.

Stažení svazku

Můžete stáhnout vygenerované diagnostické svazky pro řešení potíží se systémem Orchestrator.

Chcete-li stáhnout vygenerovaný svazek, zaškrtněte požadované pole ve sloupci Stav požadavku (Request Status) a klikněte na možnost Stáhnout svazek (Download Bundle). Balíček se stáhne jako soubor ZIP.

Stažený balíček můžete předat pracovníkovi podpory VMware pro účely ladění.

Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date)

Dokončené svazky se automaticky smažou k datu zobrazenému ve sloupci Datum vymazání (Cleanup Date).

 1. Chcete-li aktualizovat datum vymazání vygenerovaného svazku, zaškrtněte požadované pole ve sloupci Stav požadavku (Request Status) a klikněte na možnost Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date).
 2. Ve vyskakovacím okně Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date) vyberte datum, kdy má být vybraný svazek odstraněn, a klikněte na Aktualizovat (Update).
 3. Zaškrtněte pole Zachovat trvale (Keep Forever), aby nedošlo k automatickému smazání svazku.

Mřížka diagnostické tabulky systému Orchestrator se aktualizuje v závislosti na provedených změnách.

Odstranit (Delete)

Chcete-li sadu odstranit ručně, zaškrtněte požadované pole ve sloupci Stav požadavku (Request Status) a klikněte na možnost Odstranit (Delete).

Statistika databáze

Karta Statistika databáze zobrazuje informace pouze pro čtení z diagnostického svazku. Chcete-li ji zobrazit, klikněte na možnost Statistika databáze (Database Statistics) v horní části okna.

Pokud potřebujete více informací, přejděte na kartu Diagnostické balíčky (Diagnostic Bundles), vyžádejte si diagnostický balíček a stáhněte si ho na lokální úložiště.

Na kartě Statistika databáze se zobrazují tyto informace:

Pole Popis
Velikosti databáze (Database Sizes) Velikosti databází Orchestrator.
Statistika tabulek databáze (Database Table Statistics) Statistické údaje o všech tabulkách v databázi Orchestrator.
Informace o úložišti databáze (Database Storage Info) Podrobnosti o úložištích připojených umístění.
Seznam procesů databáze (Database Process List) 20 nejlepších záznamů dlouhotrvajících dotazů SQL.
Proměnné stavů databáze (Database Status Variable) Proměnné stavů serveru MySQL
Proměnné systému databáze (Database System Variable) Proměnné systému serveru MySQL.
Stav enginu databáze (Database Engine Status) Stav enginu InnoDB serveru MySQL.