Oprávnění můžete v nástroji SASE Orchestrator upravit a použít je na stávající oprávnění.

Chcete-li přidat nové oprávnění, proveďte následující kroky:

Procedura

 1. Na portálu operátora klikněte v horní nabídce na možnost Správa (Administration).
 2. V nabídce vlevo klikněte na položku Správa uživatelů (User Management) a poté na kartu Oprávnění ke službě (Service Permissions).
 3. Klikněte na tlačítko Nové oprávnění (New Permission).
  Zobrazí se následující obrazovka:
 4. Chcete-li vytvořit nové oprávnění, zadejte následující údaje:
  Možnost Popis
  Název (Name) Zadejte vhodný název oprávnění.
  Popis Zadejte popis. Toto pole je volitelné.
  Rámec (Scope) Jako rámec vyberte možnost Operátor (Operator), Partner nebo Podnik (Enterprise). Operátor může použít oprávnění pro operátory, partnery a zákazníky.
  Služba Vyberte službu z rozbalovací nabídky. Dostupné služby:
  • Globální nastavení (Global Settings)
  • SD-WAN
  • Cloud Web Security
  • Secure Access
  • Edge Network Intelligence
  • Katalog aplikací (App Catalog)
  • MCS
  • Privátní mobilní síť
  Sada oprávnění Z rozbalovací nabídky vyberte sadu oprávnění. Oprávnění jsou vyplněna v závislosti na vybrané Službě (Service).
  Oprávnění Zobrazí seznam oprávnění na základě vybrané Sady oprávnění (Privilege Bundle). Můžete upravit pouze oprávnění, která umožňují vlastní nastavení.
 5. Kliknutím na možnost Stáhnout CSV (Download CSV) stáhnete seznam všech oprávnění, popisů a přidružených akcí do souboru ve formátu CSV.
 6. Kliknutím na možnost Uložit (Save) uložíte nová oprávnění. Kliknutím na možnost Uložit a použít (Save and Apply) oprávnění uložíte a publikujete.
  Poznámka: Tlačítka Uložit (Save) a Uložit a použít (Save and Apply) se aktivují pouze v případě, že změníte oprávnění.
  Nové oprávnění se zobrazí na stránce Oprávnění ke službě (Service Permissions).