Podle potřeby můžete naklonovat konfigurace existujícího fondu bran a vytvořit nový fond bran s naklonovaným nastavením.

Procedura

  1. V uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Správa brány (Gateway Management) a přejděte do nabídky Fondy zdrojů bran (Gateway Pools) v levém navigačním podokně.
    Otevře se stránka Fondy bran (Gateway Pools).
  2. Na stránce Fondy bran (Gateway Pools) vyberte fond bran, který chcete klonovat, a klikněte na možnost Klonovat (Clone).
    Otevře se dialogové okno Nový fond bran (New Gateway Pool) s naklonovaným nastavením.

    Fond bran klonuje stávající konfiguraci z vybraného fondu bran. Podrobnosti můžete podle potřeby upravit. Další informace o možnostech naleznete v tématu Vytvoření nového fondu bran.

  3. Po dokončení úpravy údajů fondu bran klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Jak pokračovat dále

Nakonfigurujte fond bran přidáním bran do fondu. Viz téma Konfigurace fondů bran.