Aplikace Orchestrator nabízí dva typy rolí.

Poznámka: Od verze 5.1.0 jsou položky Funkční role (Functional Roles) přejmenovány na Oprávnění (Privileges) a položky Složené role (Composite Roles) jsou přejmenovány na Role (Roles).

Role jsou rozděleny do následujících kategorií:

 • Oprávnění (Privileges) – oprávnění jsou sada rolí relevantních pro danou službu. Oprávnění lze označit pro jednu nebo více z následujících služeb: SD-WAN, Cloud Web Security, Secure Access, Globální nastavení, Multi-Cloud a Katalog aplikací. Uživatelé vyžadují oprávnění k provádění podnikových procesů. Například role zákaznické podpory v síti SD-WAN je oprávnění vyžadované uživatelem SD-WAN k provádění různých aktivit za účelem podpory. Každá služba definuje tato oprávnění na základě své podporované podnikové funkce.
 • Role (Roles) – Oprávnění z různých kategorií lze seskupit do jedné role. Ve výchozím nastavení jsou pro administrátory partnera k dispozici následující role:
  Role Služba SD-WAN Služba Cloud Web Security Služba Secure Access Služba Global Settings
  Standardní administrátor partnera Správce partnera SD-WAN Správce partnera služby Cloud Web Security Správce partnera služby Secure Access Správce partnera globálního nastavení
  Správce zabezpečení partnera Správce partnera zabezpečení SD-WAN Správce partnera služby Cloud Web Security Správce partnera služby Secure Access Správce partnera globálního nastavení
  Správce sítě partnera Správce partnera SD-WAN Partner služby Cloud Web Security – pouze pro čtení Partner služby Secure Access – pouze pro čtení Správce partnera globálního nastavení
  Primární uživatel partnera Plný přístup Plný přístup Plný přístup Plný přístup
  Podnikový specialista partnera Podnikový partner SD-WAN Podnikový partner globálního nastavení
  Zákaznická podpora partnera Podpora partnera SD-WAN Partner služby Cloud Web Security – pouze pro čtení Partner služby Secure Access – pouze pro čtení Podpora partnera globálního nastavení

  V případě potřeby můžete upravit oprávnění těchto rolí. Další informace naleznete v tématu Oprávnění ke službě.

Z pozice partnera si můžete prohlédnout seznam existujících rolí a jejich popis. Můžete přidat novou roli, naklonovat existující roli, upravit nebo odstranit vlastní roli. Výchozí roli nemůžete upravit ani vymazat.

Přístup ke kartě Role (Roles):
 1. Přihlaste se k systému SASE Orchestrator jako partner.
 2. V horní nabídce klikněte na možnost Správa (Administration).
 3. V nabídce vlevo klikněte na položku Správa uživatelů (User Management) a poté na kartu Role (Roles). Zobrazí se následující obrazovka:
 4. Na stránce Role (Roles) můžete provést následující aktivity:
  Možnost Popis
  Přidat roli (Add Role) Vytvoří novou vlastní roli. Další informace naleznete v tématu Přidat roli.
  Upravit (Edit) Umožňuje upravovat pouze vlastní role. Výchozí role nelze upravovat. Stejně tak nemůžete upravovat nebo prohlížet nastavení primárního uživatele.
  Klonovat roli (Clone Role) Vytvoří novou vlastní roli naklonováním existujících nastavení vybrané role. Nastavení primárního uživatele nelze klonovat.
  Odstranit roli (Delete Role) Odstraní vybranou roli. Výchozí role nelze odstranit. Můžete odstranit pouze vlastní složené role. Před odstraněním role se ujistěte, že jste odebrali všechny uživatele spojené s vybranou rolí.
  Stáhnout CSV (Download CSV) Stažení detailů uživatelských rolí do souboru ve formátu CSV.
  Poznámka: Můžete také přistupovat k možnostem Upravit (Edit), Klonovat roli (Clone Role) a Odstranit roli (Delete Role) ze svislé elipsy vybrané role.
 5. Kliknutím na ikonu Otevřít „ >>“ zobrazenou před odkazem na roli zobrazíte další podrobnosti o vybrané roli, jak je uvedeno níže:
 6. Kliknutím na odkaz Zobrazit roli (View role) zobrazíte oprávnění přidružená k vybrané roli pro tyto služby:
  • Globální nastavení a správa
  • SD-WAN
  • Cloud Web Security
  • Secure Access
 7. Na kartě Role (Roles) jsou k dispozici následující možnosti:
  Možnost Popis
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu v tabulce. Pomocí možnosti rozšířeného vyhledávání můžete zúžit výsledky vyhledávání.
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím obnovíte stránku a zobrazíte nejaktuálnější data.