Po přidání klíče SSH musíte přepnout režim autentizace z režimu založeného na hesle, což je výchozí režim, na režim založený na klíči pro přístup k zařízení Edge za použití uživatelského jména SSH a klíče SSH. Uživatelské jméno SSH se vytvoří automaticky při vytváření nového uživatele.

Povolení přístupu k zabezpečenému Edge:

Procedura

  1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu přejděte na možnost Nastavení služby (Service Settings) > Edge Management (Správa zařízení Edge).
  2. Zaškrtnutím políčka Aktivovat přístup k zabezpečenému Edge (Enable Secure Edge Access) povolíte uživateli přístup k zařízení Edge pomocí autentizace založené na klíči. Jakmile jste aktivovali přístup k zabezpečenému Edge, nemůžete jej deaktivovat.
    Poznámka: Aktivaci přístupu k zabezpečenému Edge pro podnikové uživatele mohou provést jen uživatelé operátorů.
  3. Klikněte na možnost Přepnout na autentizaci na základě klíčů (Switch to Key-Based Authentication) a výběr potvrďte.
    Poznámka: Ujistěte se, že máte roli primárního uživatele, abyste mohli přepnout režim autentizace.

Jak pokračovat dále

Pomocí klíčů SSH se bezpečně přihlaste do rozhraní příkazového řádku Edge a spusťte požadované příkazy. Viz téma Příkazy rozhraní příkazového řádku zabezpečeného Edge.