V tomto oddílu je uveden přehled instalace brány partnera VMware.

Brány partnera

Brány partnera jsou přizpůsobené místnímu provozu, ve kterém je brána nainstalována a nasazena se dvěma rozhraními.
  • Jedno rozhraní směřuje k privátní nebo veřejné síti WAN a je vyhrazeno pro příjem zapouzdřeného provozu VCMP ze vzdálených Edge stejně jako pro standardní provoz IPsec ze systému Cíle jiné než SD-WAN.
  • Druhé rozhraní směřuje k datovému centru a poskytuje přístup ke zdrojům nebo sítím připojeným k routeru PE, ke kterému je brána partnera připojená. Směrovač PE obvykle poskytuje přístup ke sdíleným spravovaným službám, které jsou rozšířeny do větví, nebo přístup k soukromé (MPLS/IP-VPN) hlavní síti, ve které jsou jednotliví zákazníci odděleni.

K dispozici jsou tyto distribuce:

Systém Popis (Description) Příklad
VMware Balíček OVA brány. velocloud-vcg-X.X.X-GA.ova
KVM Bitová kopie disku brány qcow2. velocloud-vcg-X.X.X-GA.qcow2