Tato část se zabývá aktivací náhradní brány partnera.

Obecné

Aktivační klíče brány nemají stejnou výchozí 30denní dobu životnosti jako zařízení Edge. Aktivační klíč brány má ve skutečnosti nekonečnou dobu životnosti. Pokud místní brána selže a vy ji chcete nahradit nově vytvořenou bránou se stejným názvem a IP adresou, můžete použít stejný aktivační klíč, který byl použit u původní brány.

V důsledku toho je u většiny problémů s bránou nejrychlejší metodou obnovy spuštění nového virtuálního počítače a jeho registrace do nástroje Orchestrator pomocí aktivačního klíče neúspěšné brány. Ušetříte tím spoustu času, protože nástroj Orchestrator odešle stávající konfiguraci do této nové instance. Většina partnerů dává přednost tomuto přístupu před náročnou konfigurací nové brány.

Předpoklady

Před použitím této náhradní metody brány musíte upravit systémovou vlastnost gateway.activation.validate.deviceID a nastavit hodnotu na false. Abyste tak mohli učinit, musíte vy nebo jiný operátor s rolí primárního uživatele přejít do nabídky Orchestrator (Orchestrator) > Systémové vlastnosti (System Properties) a vyhledat vlastnost gateway.activation a zkontrolovat vlastnost gateway.activation.validate.deviceID. Pokud je Hodnota (Value) již nastavena na false jako na níže uvedeném snímku obrazovky, jste připraveni na další kroky. Je-li Hodnota (Value) nastavena na true, pak nebude opětovná aktivace brány fungovat a je třeba tuto systémovou vlastnost upravit kliknutím na ni.

Chcete-li provést tuto změnu, musíte být operátor s rolí primárního uživatele. Ve výchozím nastavení provádí systém Orchestrator ověření vlastnosti deviceID, přičemž u této systémové vlastnosti nastavené na true selže aktivace náhradní brány, protože vlastnost deviceID nebude stejná jako původní brána. Nastavením této vlastnosti na false se deaktivuje proces ověření v nástroji Orchestrator.
Poznámka: Změna této hodnoty nemá žádné negativní dopady. Můžete ji ponechat nastavenou na false, protože klíče autentizace brány jsou platné na dobu neurčitou.
Důležité: Pokud se nacházíte v  Hostovaném sdíleném systému Orchestrator (Hosted Shared Orchestrator) a nevíte, zda je systémová vlastnost gateway.activation.validate.deviceID nastavena na „False“, a zjistíte, že nemůžete znovu aktivovat bránu partnera, můžete se obrátit na Podporu VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Support), kde vám pomohou se změnou této systémové vlastnosti v nástroji Orchestrator.

Pracovní postup náhradní partnerské brány

Níže jsou uvedeny kroky k aktivaci náhradní brány partnera:
  1. Najděte původní aktivační klíč. Tento klíč najdete tak, že přejdete do části Správa bran (Gateway Management) > Brány (Gateways) a kliknete na název brány, kterou nahrazujete. Klikněte na šipku dolů vedle názvu a poznamenejte si aktivační klíč.

  2. Použijte aktivační klíč k aktivaci náhradní brány na nově vzniklém virtuálním počítači: /opt/vc/bin/activate.py -s vco_name_or_ip activation_key.